;

Leverans av Bodymist

Senast informationen kring leverans av bodymist är i början av september. 

Europa öppnar upp efter pandemin, och efterfrågan från hela branschen är starkare än vad fabrikerna har resurser till. Det är därför stora förseningar som ingen sett tidigare. Vi för kontakt med fabriken och sista beskedet är att bodymisterna går in i fabrikens linjehantering i mitten av augusti och leverans sker i slutet av augusti.